Auto zo verkocht!

Privacybeleid

Je auto verkocht zonder zorgen...
Privacybeleid & Alg. voorwaarden

PRIVACYBELEID

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website van Autozoverkocht.be. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.

Persoonlijke gegevens
De via het aanvraagformulier verstuurde gegevens worden offline & beveiligd bewaard voor contactname en afhandeling, desgewenst kan u op aanvraag deze gegevens inkijken of laten verwijderen. Voor vragen rond uw privacyrechten kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Inhoud & aansprakelijkheid
Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieven titel, Autozoverkocht.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval fouten of onjuistheden, noch kan dit recht geven op een financiële compensatie. De websites waarnaar wij linken vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom & Copyright
De volledige website (tekst, beeld,...) is intellectuele eigendom van Autozoverkocht.be en beschermd door copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie of versrpreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming door Autozoverkocht.be.

Gebruik van cookies
De website van Autozoverkocht.be maakt beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw browser), om volgende redenen:
- onthouden welke voorkeur u selecteerde qua gebruik van cookies (zie onze cookiebanner)
- verzamelen van (anoniem, via IP) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers, bezochte pagina's, downloads, enz

Security
Zowel online als offline focust Autozoverkocht.be op maximale veiligheid van uw gegevens.

Voorwaarden - aanpassingen
Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwitting te wijzigen, de laatste - online - versie is steeds van toepassing.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Autozoverkocht.be is een online platform waar particulieren en handelaars (hierna gebruiker genoemd) hun tweedehandse auto’s kunnen aanbieden en verkopen aan een professionele koper. De website Autozoverkocht.be is eigendom van de BV BK Motors, met zetel op de Xavier de Cocklaan 80, 9830 Sint-Martens-Latem, BE0123.456.789.

Algemene werking
Een gebruiker biedt zijn auto aan via deze website: het aanvraagformulier, per mail of tel. Binnen de 24 uur (1 werkdag) krijgt gebruiker reactie van Autozoverkocht.be, via mail. Indien er een bod wordt uitgebracht door Autozoverkocht.be, heeft gebruiker 48 uur (2 werkdagen) om het te accepteren. Wil gebruiker na deze 48 uur toch zijn auto verkopen aan Autozoverkocht.be, dan kan hij alsnog contact opnemen.

Bij acceptatie van ons bod door de gebruiker wordt er een afspraak gemaakt voor inlevering. Bij de inlevering (of eventueel ophaling) wordt de auto eerst gecontroleerd. Bij een niet volledige of niet juiste weergave van de eigenschappen van de auto kan er eventueel een nieuw bod uitgebracht worden. Het is van groot belang dat gebruiker alle informatie van zijn auto correct opgeeft.

De aankoopdocumenten worden ondertekend waarna de overeengekomen prijs meteen wordt overgeschreven op de rekening van de gebruiker. De gebruiker kan desgewenst en volgens afspraak door ons terug thuis afgezet worden.

Online-taxatie
Autozoverkocht.be is niet louter bedoeld voor een online taxatie, wel als een platform voor gebruikers die hun auto snel, eenvoudig, veilig en correct willen verkopen zonder langdurige onderhandelingen of bijkomende zorgen zoals keuring voor verkoop enz… Indien een bod wordt uitgebracht koopt Autozoverkocht.be in eigen naam en voor eigen rekening.

Toepassing van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Ze zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. U wordt als gebruiker verzocht aandachtig kennis te nemen van deze voorwaarden wanneer u gebruik wenst te maken van de website. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen gevolgen hebben op de andere bepalingen van deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht om deze op elk moment en zonder opgave van reden te veranderen. De nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing voor de gebruiker maar de aanpassingen blijven uiteraard zonder gevolg op reeds afgesloten overeenkomsten.

Auto ingeven op Autozoverkocht.be
Door een auto in te geven op deze website biedt de gebruiker deze auto te koop aan bij Autozoverkocht.be. Zoals hierboven vermeld ontvangt de gebruiker mits een voor ons interessant aanbod een bod van Autozoverkocht.be. Dit bod blijft 48 uur (2werkdagen) geldig. Bij aanvaarding van het bod hebben de gebruiker en Autozoverkocht.be een overeenkomst. De gebruiker is geen vergoeding verschuldigd aan Autozoverkocht.be.

De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand van zodra de gebruiker het bod heeft aanvaard. Het bod komt wel te vervallen indien bij de controle van de auto zou blijken dat de beschreven staat van de wagen niet overeenstemt met de reële staat en/of de verkoper niet over de correcte documenten beschikt die noodzakelijk zijn bij de levering.

De niet overeenstemmende staat en/of ontbrekende documenten gelden als uitdrukkelijke ontbindende voorwaarden. De gebruiker kan eventueel een nieuw bod vragen, in overeenstemming met de reële staat van de auto. Partijen kunnen een tot stand gekomen overeenkomst niet meer annuleren. De gebruiker kan de auto, vanaf het accepteren van ons bod, niet meer verkopen aan een derde. Verbreking van de overeenkomst geeft de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 10% op de overeengekomen prijs.

Inlevering
De inlevering gebeurt in beginsel op één van beide zetels van Autozoverkocht.be, nl. op de Xavier de Cocklaan 80, 9830 Sint-Martens-Latem, of de Stationsstraat 150, 8780 Oostrozebeke. Bij de inlevering worden alle wettelijke boorddocumenten overgemaakt. De identiteitsgegevens op het inschrijvingsbewijs moeten overeenstemmen met de identiteit van de gebruiker die de wagen heeft aangeboden op de site. De koopsom wordt integraal betaald bij inlevering, door digitale overschrijving of bankcheque.

Klachten
Klachten zijn schriftelijk te richten aan BV BK Motors, op het adres van de maatschappelijke zetel, bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres info@autozoverkocht.be.

Heb je een vraag voor ons?
Contacteer ons